Φανή Χονδρού

Όταν μιλά το σώμα – εκδήλωση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων

Η σύνδεση νου – σώματος έχει μελετηθεί και ερευνηθεί από διάφορους τομείς όπως η ιατρική, η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η ανθρωπολογία, κλπ. Η σύνδεση της …