Φανή Χονδρού

Εξ αποστάσεως θεραπεία (συνεδριές online)

Εξ αποστάσεως θεραπεία (συνεδρίες online)

Πραγματοποιώ εξ αποστάσεως συνεδρίες ψυχοθεραπείας για άτομα που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στον χώρο μου λόγω δυσκολίας μετακίνησης ή υποχρεώσεων, καθώς και για κατοίκους εξωτερικού ή άλλων περιοχών. Οι διαδικτυακές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες διέπονται από τις ίδιες αρχές δεοντολογίας και απορρήτου που ισχύουν και στη διά ζώσης θεραπεία. Όταν αυτό είναι εφικτό, προτείνεται οι πρώτες συνεδρίες ή κάποιες περιοδικές συνεδρίες κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας  να πραγματοποιούνται δια ζώσης.