Φανή Χονδρού

Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων αφορά σε συναντήσεις κατά τις οποίες οι γονείς υποστηρίζονται ώστε να εκφράσουν τις δυσκολίες και τις ανησυχίες τους σχετικά με θέματα που τους προβληματίζουν στη συμπεριφορά ή τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του γονεϊκού τους ρόλου ή τη λειτουργεία του οικογενειακού συστήματος. Να επεξεργαστούν τα συναισθήματα τους. Να διευρύνουν την κατανόησή τους γύρω από τις ανάγκες του παιδιού ή του εφήβου τους. Να αναστοχαστούν ζητήματα ανατροφής και διαπαιδαγώγησης. Και τελικά, να ενδυναμωθούν στον γονεϊκό τους ρόλο.

Εκτιμώ βαθιά το ‘προνόμιο’ και την ευθύνη που μου δίνεται μέσα από τη δημιουργία ενός υποστηρικτού για τους γονείς πλαισίου που θα διευκολύνει τον ρόλο τους, τις σχέσεις αγάπης και σύνδεσης με τα παιδιά τους, και την ανάπτυξη ψυχοσυναισθηματικά υγιών παιδιών και μελλοντικών ενηλίκων.

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων είτε συνοδεύουν τη θεραπεία του παιδιού  ή εφήβου είτε πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από αυτήν.